Tel:- No. 2412 9595, 2410 2427 Email:- jbvachha@hotmail.com

Helpers

 • Jaywant Shakhapure
 • Mahadeo Kothare
 • Prabhavati Gaikwad
 • Madhukar Pawar
 • Changdeo More
 • Ramesh Bhalerao
 • Ganesh Mahyavanshi
 • Bhaggu Gorkar
 • Aparna Bagde
 • Sanjay Parab
 • Sharda More
 • Pranali Kajare
 • Mangalabai Gaikwad
 • Lawesh Gaikwad
 • Prakash Ghanekar
 • Raju Pashye
 • Namuvel Ingle
 • Amit More 
 • Suresh Surti
 • Prakash Kharat
 • Jogesh Surti

Matron

Mrs. C. B. Jassawalla
Mrs. S. A. Khambatta
Mrs. P. Sutaria