Tel:- No. 2412 9595, 2410 2427 Email:- jbvachha@hotmail.com

MSSA Handball First Position

MSSA -: Mumbai School Sports Organisation

U16 Girls Team

 • Avishka shah
 • Nili jain
 • Dia shah
 • Grishma rambhia
 • Vedangi rane
 • Anisha kamble
 • Tanvi bhansali
 • Maitri gandhi
 • Urmi chandak
 • Shreeya mudur
 • Arya shah
 • Shravani erram

U12 Girls Team-:

 • Mihira shelar
 • Gargi thakur
 • Simran rao
 • Pearl
 • Saanvi
 • Nimishka
 • Tanya mazdiyana
 • Jinelle dalal